Mäselköp

Mäselköp prislista

OBS! Alla priser exklusive moms.

Prisjustering på bergmaterial:
Sveriges Riksdag beslutade den 18 juni 2019 att den nu gällande nedsättningen av energi- och koldioxidskatt för diesel som används inom bergmaterialindustrin slopas. Förändringen träder ikraft den 1:a augusti 2019. Den direkta konsekvensen är att vår produktionskostnad ökar då våra arbetsmaskiner, krossar och sorterverk drivs av diesel. Prisjusteringen kommer gälla från den 1:a december 2019.

MaterialsortStorlekVolymviktAnmärkningkr/tonSläpkärra kr/st
Materialsort:
Putssand
Storlek:
0-2 mm
Volymvikt:
1.40
Anmärkning:
kr/ton:
155
Släpkärra kr/st:
400
Materialsort:
Mursand
Storlek:
0-4 mm
Volymvikt:
1.40
Anmärkning:
kr/ton:
*150
Släpkärra kr/st:
400
Materialsort:
Gjutgrus
Storlek:
0-8 mm
Volymvikt:
1.60
Anmärkning:
kr/ton:
215
Släpkärra kr/st:
400
Materialsort:
Ärtsingel
Storlek:
8-16 mm
Volymvikt:
1.45
Anmärkning:
kr/ton:
390
Släpkärra kr/st:
700
Materialsort:
Finsingel
Storlek:
16-32 mm
Volymvikt:
1.55
Anmärkning:
kr/ton:
*200
Släpkärra kr/st:
350
Materialsort:
Stenmjöl
Storlek:
0-2 mm
Volymvikt:
1.40
Anmärkning:
kr/ton:
116
Släpkärra kr/st:
300
Materialsort:
Stenmjöl
Storlek:
0-4 mm
Volymvikt:
1.40
Anmärkning:
kr/ton:
116
Släpkärra kr/st:
300
Materialsort:
Makadam
Storlek:
2-4 mm
Volymvikt:
1.30
Anmärkning:
kr/ton:
162
Släpkärra kr/st:
350
Materialsort:
Makadam
Storlek:
4-8 mm
Volymvikt:
1.30
Anmärkning:
kr/ton:
129
Släpkärra kr/st:
300
Materialsort:
Makadam
Storlek:
8-16 mm
Volymvikt:
1.30
Anmärkning:
kr/ton:
125
Släpkärra kr/st:
300
Materialsort:
Makadam
Storlek:
8-22 mm
Volymvikt:
1.30
Anmärkning:
Beställningsvara
kr/ton:
125
Släpkärra kr/st:
300
Materialsort:
Makadam
Storlek:
16-32 mm
Volymvikt:
1.30
Anmärkning:
kr/ton:
116
Släpkärra kr/st:
300
Materialsort:
Makadam
Storlek:
18-90 mm
Volymvikt:
1.30
Anmärkning:
kr/ton:
116
Släpkärra kr/st:
300
Materialsort:
Krossblandning
Storlek:
0-8 mm
Volymvikt:
1.40
Anmärkning:
kr/ton:
114
Släpkärra kr/st:
300
Materialsort:
Krossblandning
Storlek:
0-18 mm
Volymvikt:
1.40
Anmärkning:
kr/ton:
102
Släpkärra kr/st:
300
Materialsort:
Krossblandning
Storlek:
0-32 mm
Volymvikt:
1.50
Anmärkning:
kr/ton:
99
Släpkärra kr/st:
300
Materialsort:
Krossblandning
Storlek:
0-60 mm
Volymvikt:
1.50
Anmärkning:
kr/ton:
97
Släpkärra kr/st:
300
Materialsort:
Krossblandning
Storlek:
0-90 mm
Volymvikt:
1.40
Anmärkning:
kr/ton:
93
Släpkärra kr/st:
300
Materialsort:
Krossblandning
Storlek:
0-125 mm
Volymvikt:
1.40
Anmärkning:
kr/ton:
82
Släpkärra kr/st:
300
Materialsort:
Krossblandning
Storlek:
0-150 mm
Volymvikt:
1.40
Anmärkning:
kr/ton:
76
Släpkärra kr/st:
300
Materialsort:
Infiltrationssand
Storlek:
0-8 mm
Volymvikt:
1.40
Anmärkning:
I mån av tillgång
kr/ton:
*205
Släpkärra kr/st:
400
Materialsort:
Harpad bankfyllnad
Storlek:
0-8 mm
Volymvikt:
1.60
Anmärkning:
kr/ton:
*65
Släpkärra kr/st:
300
Materialsort:
Ridbanesand
Storlek:
0-4 mm
Volymvikt:
1.40
Anmärkning:
Beställningsvara
kr/ton:
*98
Släpkärra kr/st:
400
Materialsort:
EU-Sand (Baskarp)
Storlek:
Volymvikt:
Anmärkning:
kr/ton:
*315
Släpkärra kr/st:
700
Materialsort:
Åkerjord
Storlek:
Volymvikt:
Anmärkning:
I mån av tillgång
kr/ton:
190
Släpkärra kr/st:
400

Jord

Vi är återförsäljare av Econova Weibulls sortiment. Sortimentet finns ej i lager utan är beställningsvara. Kontakta oss för mer information.

MaterialsortStorlekVolymviktAnmärkningkr/tonSläpkärra kr/st
Materialsort:
Växtjord Gräs
Storlek:
Volymvikt:
1.15
Anmärkning:
Weibulls
kr/ton:
255
Släpkärra kr/st:
550
Materialsort:
Rabattjord
Storlek:
Volymvikt:
0.6
Anmärkning:
Weibulls
kr/ton:
425
Släpkärra kr/st:
650
Materialsort:
Odlingsjord
Storlek:
Volymvikt:
Anmärkning:
kr/ton:
395
Släpkärra kr/st:
650
Materialsort:
Täckbark
Storlek:
10-40 mm
Volymvikt:
0.4
Anmärkning:
kr/ton:
648
Släpkärra kr/st:
550
Materialsort:
Barkmull
Storlek:
0-14 mm
Volymvikt:
0.7
Anmärkning:
kr/ton:
395
Släpkärra kr/st:
550
Materialsort:
Toppdress
Storlek:
Volymvikt:
0.9
Anmärkning:
kr/ton:
395
Släpkärra kr/st:
600

Osorterat

MaterialsortStorlekVolymviktAnmärkningkr/tonSläpkärra kr/st
Materialsort:
Åkerjord
Storlek:
Volymvikt:
Anmärkning:
kr/ton:
70
Släpkärra kr/st:
300
Materialsort:
Fyllnadsmtrl. (Schakt)
Storlek:
Volymvikt:
Anmärkning:
kr/ton:
30
Släpkärra kr/st:
300
Materialsort:
Bankfyllnad
Storlek:
Volymvikt:
Anmärkning:
kr/ton:
*49
Släpkärra kr/st:
300
Materialsort:
Natursten
Storlek:
Volymvikt:
Anmärkning:
kr/ton:
*150
Släpkärra kr/st:
300

Flis & pellets

MaterialsortStorlekVolymviktAnmärkningkr/tonSläpkärra kr/st
Materialsort:
Stamvedsflis
Storlek:
Volymvikt:
Anmärkning:
kr/ton:
170:-/m3
Släpkärra kr/st:
550
Materialsort:
Pellets
Storlek:
Volymvikt:
Anmärkning:
kr/ton:
1840:-/pall + pant
Släpkärra kr/st:

Priser exklusive moms - gäller fritt hämtat Mäselköp.
Naturgrusskatt tillkommer med 15 kr/ton * .
Av myndigheterna beslutad täktavgift tillkommer med 0:50 kr/ton.
Under tiden 1/12-31/3 tillkommer vintertillägg med 1 kr/ton.

Reservation för tillfällig brist på vissa kvaliteter, eventuella tryckfel och felskrivningar.
ALGS 89 gäller.

Vid större objekt, kontakta oss för offert.
Tel: 0122-890 00
E-post: info@sonstorpsakeri.se
Faktureringsavgift 20 kr.

Transportavgifter

Avståndkr/tonlägst/lass
Avstånd:
0-5 km
kr/ton:
33
lägst/lass:
500 kr
Avstånd:
5-10 km
kr/ton:
39
lägst/lass:
590 kr
Avstånd:
10-15 km
kr/ton:
45
lägst/lass:
680 kr
Avstånd:
15-20 km
kr/ton:
51
lägst/lass:
765 kr
Avstånd:
20-25 km
kr/ton:
56
lägst/lass:
840 kr
Avstånd:
25-30 km
kr/ton:
61
lägst/lass:
930 kr
Avstånd:
30-35 km
kr/ton:
69
lägst/lass:
1 050 kr
Avstånd:
35-40 km
kr/ton:
76
lägst/lass:
1 150 kr
Avstånd:
40-45 km
kr/ton:
83
lägst/lass:
1 250 kr
Avstånd:
45-50 km
kr/ton:
89
lägst/lass:
1 320 kr
Avstånd:
50-55 km
kr/ton:
94
lägst/lass:
1 400 kr
Avstånd:
55-60 km
kr/ton:
102
lägst/lass:
1 500 kr

Mintax. för trp. rabatt 25 ton, Rangeringstillägg 200:-

Timpriser:
Bil 3 axl. 660 kr/tim
Bil 4 axl. 730 kr/tim
Bil+släp 6 axl. 900 kr/tim
Bil+släp 7 axl. 970 kr/tim
Sandspridare + 80 kr/tim

Tippavgifter

Materialsortkr/ton
Materialsort:
Stubbar
kr/ton:
400
Materialsort:
Stockar
kr/ton:
0
Materialsort:
Ris och grenar (rent)
kr/ton:
100
Materialsort:
Asfalt (ej jord/sten/lera)
kr/ton:
100
Materialsort:
Tegel (rent)
kr/ton:
100
Materialsort:
Betong (rent utan armering)
kr/ton:
100
Materialsort:
Betong (rent med armering)
kr/ton:
150
Materialsort:
Betongblandade massor (schakt/betong)
kr/ton:
200
Materialsort:
Schakt (rena massor)
kr/ton:
15

Klassificering av inkommande massor sker av vår personal.
Faktureringsavgift 20 kr.
Avgifter exklusive moms.
Ovanstående priser gäller fr o m 2019-04-01